Bezpečnost práce a požární ochrana Václav Kubelka

Požární ochrana

 • Služby odborně způsobilé osoby v PO
 • Preventivní požární prohlídky pracoviště
 • Začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí
 • Požární řády pracovišť se ZPN
 • Požární poplachové směrnice
 • Organizace a zajištění PO na pracovišti
 • Požární kniha – vedení a správa
 • Stanovení rozsahu a způsobu organizace školení o požární ochraně
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Řád ohlašovny požárů
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Evakuační plán
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců
 • Určení podmínek požární bezpečnosti při výkonu činnosti
 • Stanovení počtu a rozmístění hasicích přístrojů na pracovišti
 • Zastoupení při jednání s HZS – účast při kontrole, realizace a zpracování protokolu o odstranění nedostatků, organizace požárních poplachů s účastí jednotky PO
 • Analýza, návrh, výroba a realizace bezpečnostního značení na pracovišti, značení únikových cest, rizikových míst a nebezpečných prostorů dle platné legislativy
 • Prodej, dodávka, montáž a servis hasicích přístrojů a hydrantů, případně dalších PBZ
 • Zajištění školení o PO:
 • – Školení vedoucích zaměstnanců
 • – Školení ostatních zaměstnanců
 • – Odborná příprava preventivní požární hlídky
 • – Odborná příprava preventistů požární ochrany
 • – Odborná příprava zaměstnanců ohlašovny požárů