Bezpečnost práce a požární ochrana Václav Kubelka

Nabízím:

  • komplexní zajištění služeb a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a to zejména formou outsourcingu
  • jednorázové kontroly, prověrky, preventivní požární prohlídky, řešení úrazů na pracovišti, výpomoc či plné zastoupení při kontrole státních institucí
  • zpracování dokumentace, základní i odborná školení

Nabízím:

  • kontroly, prodej, montáž, opravy a servis hasicích přístrojů, případně hydrantů i jiných PBZ
  • vytvoření funkčního a ověřeného systému v oblasti BOZP a PO
  • individuální a osobní, avšak zároveň profesionální přístup